Gramotnost

Excusso admin/ 18 srpna, 2014

Pokud si tento článek dovedete přečíst, potom patříte k většině populace, která nejenže rozpozná písmena, ale dovede je přečíst a chápe i jejich význam. Já tu ale nechci poukazovat na lidi, kteří vůbec neumí číst, nebo psát. I když se mezi námi pohybují a mohou být různé okolnosti, které jim znemožnily být v čtení, ale psaní schopní. Tímto článkem chci

Read More

Vím, co ty nevíš…

Excusso admin/ 19 května, 2014

Již delší dobu si pokládám otázku: „Jakým právem mně soudíte, když mně neznáte?“ Tento článek je určen všem a současně nikomu… Pravda je taková, že nejvíc mně vytočí, když si jistí lidé myslí, že sežrali všechnu moudrost světa a náležitě vám to dávají sežrat a využívají tzv. partyzánských praktik… Není to stížnost. Není to prosba. Není to žadonění… Toto je

Read More

Pro dobrotu, na žebrotu

Excusso admin/ 24 února, 2014

Tamten má to a ten zas tohle… … a když to dáme na hromadu, tak ve finále nemáme nic. Možná si říkáte, co to je za blbost. Povím vám jeden krátký příběh, který je skutečný, ale nebudu tu uvádět detaily, aby mně nemohl nikdo napadat, že jsem jej například pošpinil. Dopředu uvádím, že vše je pravda a jen v krajních

Read More